Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Menighetsblad


Nordreisa menighetsblad utgis av menigheten og kommer med 1-2 utgivelser i året. Det er i hovedsak de ansatte på kirkekontoret, med kirkevergen som ansvarlig redaktør, som utformer bladet. Bladet er for det meste selvfinansierende med reklameinntekter og frivillig abonnementsavgift som grunnlag. 

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.

                              Nyeste utgivelse: Juni 2019