Menighetsblad


Nordreisa menighetsblad utgis av menigheten og kommer med 1-2 utgivelser i året. Det er i hovedsak de ansatte på kirkekontoret, med kirkevergen som ansvarlig redaktør, som utformer bladet. Bladet er for det meste selvfinansierende med reklameinntekter og frivillig abonnementsavgift som grunnlag. 

 

                              Nyeste utgivelse: Vinter 2023/24