Kontaktinformasjon


Ekspedisjonstid for Nordreisa kirkekontor
mandag - fredag kl. 10-14

Adresse: Nordreisa sokn Lundevegen 3, 9151 Storslett

Kirkekontoret er lokalisert i 2. etg. i Kirkebakken-bygget ved siden av Nordreisa kirke - Se kart
tlf: 77 58 82 30
e-post: post@nordreisasokn.no


Normalt er noen av oss på kontoret hver dag innenfor vanlig kontortid, så bare ring eller stikk innom hvis du er i nærheten. Men mellom 10.00 og 14.00 kan du være trygg på at du kommer til åpne dører og får hjelp.  

Fungerende sokneprest

Jens Kristian Flagstad Schjøth-Jovik

77588233

91803862

Send epost

Kantor (permisjon til 30.04.2022)

Peter Vang

77588235

90870608

Send epost

Kirketjener

Kai Øystein Olsen

95731536

Send epost

Kirketjener

Mats Årsjø

90736776

Send epost

Kirkeverge

Annveig Jenssen

77588231

41561844

Send epost

Menighetspedagog

Anne Grethe Eng

77588236

47608807

Send epost

Menighetssekretær (vikar)

Berit Elvestad

77588230

46672272

Send epost

Organist (vikar)

August Veseth

77588235

41193240

Send epost

Prost

Gaute Norbye

77588232

97004659

Send epost

Sekretær (permisjon)

Ann-Peggy Mikalsen

77588230

92256845

Send epost

Sokneprest (permisjon)

Julie Schjøth-Jovik

77588234

99593662

Send epost