Barn og unge


Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro?

Gjennom undervisning, aktiviteter, opplevelser og erfaringer inviterer vi til trosopplæring for barn og unge. Gjennom året har vi ulike arrangementer for barn og unge i alderen 0-13 år, som babysang, dåpsskole, hverdagsklubb, lys våken og mye mer. Les mer om aktivitetene her.

Menighetspedagog Anne Grethe Eng har ansvaret for trosopplæringen i Nordreisa menighet.

Vi informerer om alle arrangementer på vår facebookside.