Barn og unge


Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro?

Gjennom undervisning, aktiviteter, opplevelser og erfaringer inviterer vi til trosopplæring for barn og unge. Gjennom året har vi ulike arrangementer for barn og unge i alderen 0-13 år, som babysang, dåpsskole, hverdagsklubb, lys våken og mye mer. Les mer om aktivitetene her.

Trosopplærer i Nordreisa menighet er Hilde Skår Bjørklund som er ansatt i 40 prosent stilling.  I tillegg har Ann Peggy Mikalsen en administrativ stilling som trosopplærer i 20 prosent.

Vi informerer om alle arrangementer på vår facebookside.