Kirkevalget 2023


Kunngjøring av endelige valglister menighetsråd.

Les mer
 

Kirkevalget 2023


Kunngjøring av endelige valglister menighetsråd.

Les mer

Resultater fra årets fasteaksjon


Konfirmantkullet i Nordreisa la inn en fantastisk innsats under årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp.

Les mer
 

Resultater fra årets fasteaksjon


Konfirmantkullet i Nordreisa la inn en fantastisk innsats under årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp.

Les mer

PåTår


Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne. Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet. Se ellers plakater og kalenderen...

Les mer
 

PåTår


Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne. Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet. Se ellers plakater og kalenderen...

Les mer

Kirkevalget 2023

Kunngjøring av endelige valglister menighetsråd.

Les mer

Resultater fra årets fasteaksjon

Konfirmantkullet i Nordreisa la inn en fantastisk innsats under årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp.

Les mer

PåTår

Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne. Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde ...

Les mer

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte

7. til 9. og 12. september 2021

Les mer