Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

Les mer

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

Les mer

 

Klart for gudstjenester igjen!


Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene for gudstjenestelige handlinger. Vi gleder oss over å få muligheten til å samles fysisk igjen!

Les mer

 

Klart for gudstjenester igjen!


Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene for gudstjenestelige handlinger. Vi gleder oss over å få muligheten til å samles fysisk igjen!

Les mer

 

Er du vår nye trosopplærer?


Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

Les mer

 

Er du vår nye trosopplærer?


Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

Les mer

 
 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke

13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet a...

Les meir

 

Klart for gudstjenester igjen!

Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene ...

Les meir

 

Er du vår nye trosopplærer?

Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

Les meir

 

Biskop Olavs påskeandakt

Biskop Olav Øygards påskeandakt tilbys også i år på våre tre språk; norsk, samisk og kvensk.

Les meir