Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Nytt menighetsblad


Vi gleder oss over å kunne presentere årets andre utgave av menighetsbladet!

Les mer

 

Nytt menighetsblad


Vi gleder oss over å kunne presentere årets andre utgave av menighetsbladet!

Les mer

 

Nytt menighetsråd konstituert


8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Les mer

 

Nytt menighetsråd konstituert


8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Les mer

 

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les mer

 

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les mer

 
 

Nytt menighetsblad

Vi gleder oss over å kunne presentere årets andre utgave av menighetsbladet!

Les meir

 

Nytt menighetsråd konstituert

8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Les meir

 

Valgoppgjøret er klart

Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les meir

 

Kirkevalg 8. og 9. september

Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som v...

Les meir