Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan


Les mer
 

Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan


Les mer

Resultat kirkevalg 2023


Stemmene for menighetsrådsvalget er opptalt.

Les mer
 

Resultat kirkevalg 2023


Stemmene for menighetsrådsvalget er opptalt.

Les mer

PåTår


Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne. Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet. Se ellers plakater og kalenderen...

Les mer
 

PåTår


Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne. Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet. Se ellers plakater og kalenderen...

Les mer

Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan

Les mer

Resultat kirkevalg 2023

Stemmene for menighetsrådsvalget er opptalt.

Les mer

PåTår

Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne. Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde ...

Les mer

Resultater fra årets fasteaksjon

Konfirmantkullet i Nordreisa la inn en fantastisk innsats under årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp.

Les mer