Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les mer

 

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les mer

 

Kirkevalg 8. og 9. september


Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som valget til kommunestyre og fylkesting.

Les mer

 

Kirkevalg 8. og 9. september


Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som valget til kommunestyre og fylkesting.

Les mer

 

Mennesker uten rett til opphold i verden


Menighetsrådet i Nordreisa vedtok i møte 19. august 2019 å sende følgende uttalelse til Regjeringen og stortingsgruppene:

Les mer

 

Mennesker uten rett til opphold i verden


Menighetsrådet i Nordreisa vedtok i møte 19. august 2019 å sende følgende uttalelse til Regjeringen og stortingsgruppene:

Les mer

 
 

Valgoppgjøret er klart

Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les meir

 

Kirkevalg 8. og 9. september

Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som v...

Les meir

 

Mennesker uten rett til opphold i verden

Menighetsrådet i Nordreisa vedtok i møte 19. august 2019 å sende følgende uttalelse til Regjeringen og stortingsgruppene:

Les meir

 

Nytt menighetsblad i postkassa!

Sommerens fineste lesestoff er klart!

Les meir