Minnegudstjeneste 2022


Den første søndagen i november er Allehelgensdag. Det er en tid på året hvor vi gjerne minnes de som vi har mistet, tankene går til de vi har stått nær. 

Les mer
 

Minnegudstjeneste 2022


Den første søndagen i november er Allehelgensdag. Det er en tid på året hvor vi gjerne minnes de som vi har mistet, tankene går til de vi har stått nær. 

Les mer

Kirkejubileum og orgelinnvielse


Søndag 18. september markerer vi at det er nøyaktig 90 år siden Rotsund kapell ble innviet - og vi har nytt orgel til jubilanten!

Les mer
 

Kirkejubileum og orgelinnvielse


Søndag 18. september markerer vi at det er nøyaktig 90 år siden Rotsund kapell ble innviet - og vi har nytt orgel til jubilanten!

Les mer

PåTår


TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.  Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet.

Les mer
 

PåTår


TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.  Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet.

Les mer

Minnegudstjeneste 2022

Den første søndagen i november er Allehelgensdag. Det er en tid på året hvor vi gjerne minnes de som vi har mistet, tankene går til de vi h...

Les mer

Kirkejubileum og orgelinnvielse

Søndag 18. september markerer vi at det er nøyaktig 90 år siden Rotsund kapell ble innviet - og vi har nytt orgel til jubilanten!

Les mer

PåTår

TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.  Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, d...

Les mer

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte

7. til 9. og 12. september 2021

Les mer