Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Klart for gudstjenester igjen!


Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene for gudstjenestelige handlinger. Vi gleder oss over å få muligheten til å samles fysisk igjen!

Les mer

 

Klart for gudstjenester igjen!


Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene for gudstjenestelige handlinger. Vi gleder oss over å få muligheten til å samles fysisk igjen!

Les mer

 

Er du vår nye trosopplærer?


Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

Les mer

 

Er du vår nye trosopplærer?


Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

Les mer

 

Biskop Olavs påskeandakt


Biskop Olav Øygards påskeandakt tilbys også i år på våre tre språk; norsk, samisk og kvensk.

Les mer

 

Biskop Olavs påskeandakt


Biskop Olav Øygards påskeandakt tilbys også i år på våre tre språk; norsk, samisk og kvensk.

Les mer

 
 

Klart for gudstjenester igjen!

Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene ...

Les meir

 

Er du vår nye trosopplærer?

Vår nåværende trosopplærer skal tilbake til skoleverket, og vi søker hennes etterfølger.

Les meir

 

Biskop Olavs påskeandakt

Biskop Olav Øygards påskeandakt tilbys også i år på våre tre språk; norsk, samisk og kvensk.

Les meir

 

Informasjon om tiltak mot koronasmitte

Med bakgrunn i råd fra helsemyndigheter og i tråd med føre var-prinsippet avlyses de fleste aktiviteter i regi av kirken inntil videre.

Les meir