Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Påmelding til arrangementer i julehøytiden


Med antallbegrensningene for arrangementer legger vi til rette for påmelding, slik at alle kan vite om de slipper inn før de kommer til kirke. Påmeldingen kan gjøres digitalt, eller ved å ringe kirkekontoret på tlf 775 88 230.

Les mer

 

Påmelding til arrangementer i julehøytiden


Med antallbegrensningene for arrangementer legger vi til rette for påmelding, slik at alle kan vite om de slipper inn før de kommer til kirke. Påmeldingen kan gjøres digitalt, eller ved å ringe kirkekontoret på tlf 775 88 230.

Les mer

 

Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring


Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt hvor man skal utvikle trosopplæringsmateriell som tar utgangspunkt i kvenske og samiske salmesangtradisjoner.

Les mer

 

Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring


Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt hvor man skal utvikle trosopplæringsmateriell som tar utgangspunkt i kvenske og samiske salmesangtradisjoner.

Les mer

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

Les mer

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

Les mer

 
 

Påmelding til arrangementer i julehøytiden

Med antallbegrensningene for arrangementer legger vi til rette for påmelding, slik at alle kan vite om de slipper inn før de kommer til kir...

Les meir

 

Prosjektsamarbeid om sangressurser for kvensk og samisk trosopplæring

Menighetsrådet fikk i juni en forespørsel fra Kirkelig utdanningssenter nord/VID Tromsø om å inngå samarbeid om et trosopplæringsprosjekt h...

Les meir

 

Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke

13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av...

Les meir

 

Klart for gudstjenester igjen!

Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene ...

Les meir