Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Nytt menighetsråd konstituert


8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Les mer

 

Nytt menighetsråd konstituert


8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Les mer

 

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les mer

 

Valgoppgjøret er klart


Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les mer

 

Kirkevalg 8. og 9. september


Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som valget til kommunestyre og fylkesting.

Les mer

 

Kirkevalg 8. og 9. september


Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som valget til kommunestyre og fylkesting.

Les mer

 
 

Nytt menighetsråd konstituert

8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

Les meir

 

Valgoppgjøret er klart

Mandatfordelingen i menighetsrådet i Nordreisa er den samme etter årets valg, men halvparten av dagens medlemmer byttes ut.

Les meir

 

Kirkevalg 8. og 9. september

Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som v...

Les meir

 

Mennesker uten rett til opphold i verden

Menighetsrådet i Nordreisa vedtok i møte 19. august 2019 å sende følgende uttalelse til Regjeringen og stortingsgruppene:

Les meir