Kirkejubileum og orgelinnvielse


Søndag 18. september markerer vi at det er nøyaktig 90 år siden Rotsund kapell ble innviet - og vi har nytt orgel til jubilanten!

Les mer

 

Kirkejubileum og orgelinnvielse


Søndag 18. september markerer vi at det er nøyaktig 90 år siden Rotsund kapell ble innviet - og vi har nytt orgel til jubilanten!

Les mer

 

PåTår


TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.  Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet.

Les mer

 

PåTår


TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.  Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet.

Les mer

 

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte


7. til 9. og 12. september 2021

Les mer

 

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte


7. til 9. og 12. september 2021

Les mer

 
 

Kirkejubileum og orgelinnvielse

Søndag 18. september markerer vi at det er nøyaktig 90 år siden Rotsund kapell ble innviet - og vi har nytt orgel til jubilanten!

Les meir

 

PåTår

TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid.  Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, d...

Les meir

 

Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte

7. til 9. og 12. september 2021

Les meir

 

Tiltak for barn og unge i Nordreisa menighet 

Les meir