Trosopplæring


Nordreisa fellesråd har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Leve i Jesus" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Nordreisa kirke vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Vi har for tiden ingen egen trosopplærer, men vi jobber med å få på plass tiltak for barn og unge. Følg med på nettsiden og Facebook.