Tiltak for barn og unge i Nordreisa menighet 


 

 

 

 

Dåpssamtale: 

Hele familien inviteres til dåpssamtale om dåpen og den kristne tro. Familien får en plakat med bønn.

 

 

      

Baby-sang/Småbarnsang 0-3 år:

Vi møtes en gang i måneden gjennom hele året til sang og lek med barna. Og vi spiser medbrakt lunsj sammen. 

 

 

          

Utdeling av 4-årsbok 4-år:             

4-åringer får en spesiell invitasjon til en familiegudstjeneste. Der får de boka “Min kirkebok.” 

 

 

 

Sprell levende 5-år: 

5-åringene inviteres til en samling før påske. 

 

 

Påskebok og Palmesøndag 5-år:

5-åringer får tilsendt ei bok om påske med spesiell invitasjon til Palmesøndagsgudstjenesten. 

 

 

 

Førsteklasses 6-år:

1.klassinger inviteres til førsteklassesfest og en samling der vi finner ut hva som er i kirka. Vi forbereder gudstjeneste.