Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Menighetsråd


Nordreisa menighetsråd er sammensatt av to valglister: ”Felleslista” og "Kirken for alle".

”Felleslista” representeres med to personer i rådet: Eli-May Grønlund og Tor-Arne Isaksen, mens ”Kirken for alle” representeres med fire personer: Olaf Hunsdal, Anne Grethe Eng, Roy Hansen og Tore Elvestad. Soknepresten er geistlig representant i rådet.

Med ett unntak ble hele menighetsrådet gjenvalgt høsten 2015. Heidi Beathe Hole stilte ikke til gjenvalg og ble erstattet av Tore Elvestad. På menighetsrådets første møte i valgperioden ble lederduoen gjenvalgt, Olaf Hunsdal fortsetter som leder og Eli-May Grønlund  som nestleder. Også ved seinere årlige konstitueringer i tråd med Regler for formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet er disse to velgt som hhv leder og nestleder.

Kirkelig fellesråd består av menighetsrådets medlemmer, og suppleres med kommunal representant Øyvind Evanger.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.