Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Menighetsråd


Den kirkelige myndigheten på lokalplan ligger til soknet, representert ved menighetsråd og kirkelig fellesråd. Menighetsrådet har blant annet ansvar for menighetsbyggende virksomhet, dåps- og konfirmantundervisning, diakoni og kirkemusikalsk virksomhet. Kirkelig fellesråd har ansvar for administrative og økonomiske oppgaver, har arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatt i soknet og har overordnet ansvar for mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen.

I kommuner med mer enn ett sokn består kirkelig fellesråd av representanter fra hvert menighetsråd. I kommuner med kun ett sokn, slik som Nordreisa, består kirkelig fellesråd av alle medlemmene av menighetsrådet, supplert med kommunal representant.

De folkevalgte representantene i perioden 2015-2019 er valgt inn fra to ulike lister, "Kirken for alle" og "Felleslista". Menighetsrådets sammensetning er:

Olaf Hunsdal (leder, "Kirken for alle")
Eli-May Grønlund (nestleder, "Felleslista")
Anne-Grethe Eng ("Kirken for alle")
Roy Hansen ("Kirken for alle")
Tor-Arne Isaksen ("Felleslista")
Tore Elvestad ("Kirken for alle")
I tillegg er soknepresten geistlig representant i menighetsrådet.

Under finner du sakspapirer og protokoller fra menighetsrådet.