Kirkebakken


Nordreisa fellesråd har som strategi og ønske: "Mer himmel på jord". Visjonen vår: "Leve i Jesus" skal være en inspirasjon som viser retning for det vi driver med i kirken. Nordreisa kirke vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende menighet.

Under finnes litt informasjon om kirken vår og litt av det som foregår i den.

                         Menighetssal for utleie            

                             I første etasje av kirkebakken-bygget holder Kirkebakken barnehage til. I andre etasje ligger
                             kirkekontoret (til venstre, mens menighetssalen utgjør mesteparten av arealet for øvrig.
                             Menighetssalen består av foajé, storkjøkken og en todelt sal.

 

                            Salen disponerer menigheten fritt til sine aktiviteter, men enkeltpersoner, lag og foreninger kan også
                            leie lokalene. Se mer informasjon, bilder og prisliste i menyen til venstre på sida.