Gravferd


En gravferd er den siste handlingen som fellesskapet gjør for det enkelte menneske. Gravferden er en viktig handling i familien og vennekretsen. Der tar vi farvel med den som er død, vi takker for livet som har vært og overlater den døde i Guds hender.

Du kan lese mer om gravferd på kirken.no


Orientering om kirkegårdene i Nordreisa

Skjema for bestilling av oppsetting av ny gravstein eller oppretting av skjev stein