Nytt prosesjonskrusifiks til Nordreisa kirke


13. september 2020 ble et nytt prosesjonskrusifiks med tilhørende lysestaker innviet til bruk i Nordreisa kirke. Krusifikset er utformet av kunsthåndverker Jørgen Hansen fra Skjervøy, og gitt som en gave fra Kirkeforeningen i Nordreisa. 

 

Et krusifiks er et kors med en kristuslignelse festet til det. På prosesjonskorset er kristuslignelsen et "Jesugram" som består av de greske bokstavene IHS. Disse greske bokstavene tilsvarer i vårt alfabet bokstavene JES, og representerer de to første og den siste bokstaven i navnet Jesus, For å markere at det er et forkortet ord er det satt en bølgestrek over ordet. I vårt Jesugram er bølgestreken satt over bokstaven I, slik at det dannes et kors.

Jesugrammet er plassert i en "Mandorla", en mandelformet glorie fra tidlig kristen tid som symboliserer porten mellom himmel og jord. Ut fra mandorlaen går det 33 lysstråler, en for hvert av Jesu år på jorden.

Korset er et kløverbladkors, hvor trekløveren er et symbol på treenigheten. I tillegg har kløverbladet fått en "trikvetra" med samme symbolikken. At det er tre kløverblad henger sammen med den vanlige trefoldige forsterkelsen som vi ofte finner i Bibelen.

Korset står på en svart halvkule som skal symboisere Golgata, "Kalvarieberget".

I de fire korshjørnene er det plassert et vinløv som er hentet fra altertavlens rammeverk. Vintreet har fra gammelt av vært et kristussymbol.

Fargesymbolikken er rød som blodets og kjærlighetens farge, hvit som det himmelske lys, blått som himmelens farge og gull, som vanligvis symboliserer kongeverdighet, men som også kan symbolisere himmelsk lys.

Korset er laget av en furustokk som er hentet ut fra veggen i Nordreisa kirke. På baksiden av korset kan man se de opprinnelige øksesporene stå igjen. På baksiden er det også et gammelt kristussymbol fra den første kristne tid, som bare skulle forstås av de innvidde. Symbolet består av en dobbelt V, romertallet fem. Fem og fem blir ti, altså romertallet X. I det greske alfabetet er X lik K, og representer i dette symbolet første bokstav i "Kristus". 

Bærestengene til prosesjonskrusifikset og lysestakene har fått profiler og farger fra døpefonten for å knytte det nye inventaret til det gamle. I tillegg har lysestakene fått profiler fra en av lysestakene på alteret.

Krusifikset og lysestakene representerer et vakkert tilskudd til kirkens liturgiske utstyr. Menigheten er svært takknemlig for det arbeidet Jørgen Hansen har utført, og gaven fra Kirkeforeningen som gjorde anskaffelsen mulig.

Tilbake