Alle rettigheter 2021 Nordreisa kirkelige fellesråd

Klart for gudstjenester igjen!


Formannskapet i Nordreisa opphevet 7. mai det lokale forsamlingsforbudet, og ga dermed klarsignal for en delvis gjenåpning av kirkebyggene for gudstjenestelige handlinger. Vi gleder oss over å få muligheten til å samles fysisk igjen!

 

Alle våre handlinger skal foregå innenfor trygge rammer. Det betyr blant annet at

  • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller kan være smittet kan du ikke komme på gudstjeneste.
  • Maksimumsgrensen for deltakertall er 50 personer. Når grensen er nådd må vi dessverre lukke dørene.
  • Både ved ankomst og inne i kirkerommet skal man holde minst en meters avstand til hverandre, med mindre man tilhører samme husstand. Plassene i kirkerommet vil være merket.
  • Alle toaletter er stengt av. I inngangspartiet til kirken vil det være satt fram håndsprit som skal benyttes.

Nattverd
Trygge rammer rundt gjennomføring av nattverd betyr noen endringer også her. Forrettende prest vil gi god informasjon underveis i gudstjenesten om den praktiske gjennomføringen.

Nattverdskalkene vil stå på et bord framme i koret, og nattverdsgjestene må selv ta dem med seg opp til alteret og sette dem fra seg etter nattverden. Det skal ikke kneles rundt alteret, og det kan kun være et fåtall gjester til nattverdbordet samtidig. Ved utdelingen av nattverdsbrødet vil dette bli lagt i kalkene i stedet for i hendene, slik at man unngår direkte kontakt.

Ofring
For å redusere smitterisikoen for våre ansatte ber vi om at alle som kan bruker Vipps under ofringen. Har du ikke Vipps vil du selvsagt likevel få mulighet til å gi din gave.

Samtykke til filming
I tiden framover kommer vi til å fortsette med å sende gudstjenestene digitalt, og det vil derfor bli gjort opptak i kirken. Vi legger til grunn at frammøte innebærer et samtykke til dette.

Kirkekaffe
Inntil videre kan vi ikke samles til kirkekaffe etter gudstjenestene.

 

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake