Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Informasjon om tiltak mot koronasmitte


Med bakgrunn i råd fra helsemyndigheter og i tråd med føre var-prinsippet avlyses de fleste aktiviteter i regi av kirken inntil videre.

 

Dette gjelder:
 

·         Gudstjenester

·         Alle trosopplæringstiltak/undervisningstiltak, herunder orgeltimer, bibelgruppe og konfirmasjonsundervisning

·         Alle diakonale tiltak, herunder Kirkeforening og Eldrekafè

·         Alle kirkemusikalske tiltak, herunder salmekvelder

 

Særlig om gravferder:

Gravferder gjennomføres i tråd med ordning. Gjennom dialog med pårørende og begravelsesbyrå henstilles det om at kun nære pårørende deltar under gravferden.

Kommunikasjon med kirken:

Kirkekontoret er stengt for besøkende uten særskilt avtale, og ansatte som kan arbeide hjemmefra er pålagt hjemmekontor. Alle henvendelser til oss må derfor skje per telefon eller per e-post.
Hovednummer/e-postadresse: Tlf 77 58 82 30, post@nordreisasokn.no
For kontaktinfo til den enkelte ansatte: Se vår hjemmeside, nordreisasokn.no.

Behov for prestetjeneste:

Soknets prester er tilgjengelig for alle som trenger dem. Ønsker om personlige møter vil likevel bli underlagt en konkret behovsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

I tillegg til telefonisk kontakt og e-postkontakt kan fungerende sokneprest Jens Jovik kontaktes via facebook-profilen Soknepresten i Nordreisa. Gjennom denne profilen gis det mulighet for chat og Facetime-samtaler som ivaretar krav til konfidensialitet.

Den norske kirke tilbyr videre samtaler gjennom portalen nettkirken.no. I tillegg til å chatte og kommunisere via e-post kan man her tenne lys, be en bønn og be om forbønn.

Tiltakene gjelder foreløpig til og med 29. mars. Ny vurdering vil bli gjort fredag 27. mars.

 

Tilbake