Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Nytt menighetsråd konstituert


8. oktober 2019 ble det avtroppende menighetsrådet takket av, og det påtroppende menighetsrådet konstituert.

 

Øverste rekke fra venstre: Ida-Cecilie Aronsen, Olaf Hunsdal, Jens Jovik og Eli-May Grønlund.
Nederste rekke fra venstre: Anne Grethe Eng, Randi Viken Nilsen og Marit Bråstad Johannessen.


Det nye rådet valgte Olaf Hunsdal som leder, og Eli-May Grønlund som nestleder. Det nye rådet trer formelt i funksjon 1. november.

Rådet gjorde i tillegg følgende valg:

Arbeidsutvalget:
Leder og nestleder av menighetsrådet, samt sokneprest

Administrasjonsutvalget:
Leder av menighetsrådet, Eli-May Grønlund og Marit Bråstad Johannessen

Diakoniutvalget:
Marit Bråstad Johannessen og Anne Grethe Eng

Barne- og ungdomsutvalget:
Ida-Cecilie Aronsen og Randi Viken-Nilsen

De valgte medlemmene av Diakoniutvalget og Barne- og ungdomsutvalget er gitt fullmakt til å supplere utvalgene med flere medlemmer.

Tilbake