Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Jens Jovik ny fungerende sokneprest


 

Julie Schjøth har nå redusert stilling og vil trolig gå ut i fødselspermisjon i midten av oktober. Prostiprest Jens Jovik tar nå over som fungerende sokneprest  i  perioden f.o.m. 10.09.2019 t.o.m 31.august 2020.

Tilbake