Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Kirkevalg 8. og 9. september


Kirkevalget - valg av menighetsråd, bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet - skjer i hovedsak på samme steder og til samme tider som valget til kommunestyre og fylkesting.

 

Stemmesteder og åpningstider

Søndag 8. september:
Kirkekontoret.................................kl 12.00-13.30
Samfunnshuset på Storslett............kl 15.00-19.00
(inngang svømmehallen)

Mandag 9. september:
Samfunnshuset på Storslett............kl 10.00-20.00
(inngang svømmehallen)
Kjelderen samfunnshus..................kl 10.00-20.00
Sørkjosen skole..............................kl 10.00-20.00
Rotsundelv samfunnshus...............kl 10.00-20.00
Oksfjord grendehus........................kl 10.00-20.00
Storvik grendehus..........................kl 10.00-20.00
Havnnes grendehus........................kl 10.00-20.00

Merk at stemmested for Storslett valgkrets er endret fra Storslett skole til Samfunnshuset.

Tilbake