Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Kirkevalg 2019


 

Valg til nytt menighetsråd og bispedømmeråd går av stabelen 8. og 9. september, parallelt med valget til kommunestyre og fylkesting. Alle som er medlemmer i Den norske kirke og som fyller 15 år eller mer i løpet av 2019 har stemmerett.
I nedenstående artikler får du mer informasjon om kandidatene og den praktiske gjennomføringen av valget.

Tilbake