Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Forhåndsstemmegivning til kirkevalget


Fra og med 12. august vil det være mulig å avlegge forhåndsstemme til kirkevalget.

 

I perioden 12. august til 6. september kan du møte opp på kirkekontoret i dets ordinære åpningstid for å avlegge forhåndsstemme til menighetsråds- og bispedømmerådsvalget. 2.-4. september vil det i tillegg være mulig å møte opp på kirkekontoret i tidsrommet kl 18.00-20.00 for å avlegge stemme.

Det vil også være mulig å avgi forhåndsstemme umiddelbart etter de siste tre gudstjenestene før selve valgdagen. Disse er 18. august i Nordreisa kirke, 25. august i Oksfjord og Straumfjord kapell samt 1. september i Rotsund kapell.

2. september vil det bli arrangert forhåndsstemmegivning på Bo og Kultur, Omsorgssenteret og Sonjastua.

Fram til og med 2. september kan velgere manntallsført i andre sokn avlegge forhåndsstemme i Nordreisa og få denne sendt til sitt hjemmesokn (såkalt fjernstemme). Slik stemmegivning kan skje både på kirkekontoret, etter gudstjenestene og på institusjonene.

Velgere som har vanskelig for å oppsøke et ordinært stemmelokale kan søke om å få avlegge stemme der de oppholder seg (ambulerende stemmegivning). Ta kontakt med oss på kirkekontoret for avtale om slik stemmegivining.

Tilbake