Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Godkjente lister til menighetsrådsvalget 2019


Ved høstens valg til nytt menighetsråd får kirkemedlemmene to lister å velge mellom, Folkekirkelista og Felleslista.

 

Menighetsrådet har i møte 2. mai godkjent de to innkomne listeforslagene til høstens valg på nytt menighetsråd. Listene og kandidatene er:


Folkekirkelista:

1. OLAF HUNSDAL (kumulert), f. 1947
2. ANNE-GRETHE ENG, (kumulert), f. 1961
3. Marit Nordgård Rundhaug, f. 1987
4. Tore Konrad Elvestad, f. 1952
5. Marit Bråstad Johannessen, f. 1955
6. Marit Fredriksen Aarsand, f. 1980
7. Hilde Skår Bjørklund, f. 1973
8. Ida-Cecilie Aronsen, f. 1987
9. Tore Yttregaard, f. 1951
10. Mona Lene Solvang, f. 1969
11. Elin Kaasen, f. 1964
12. Margrethe Haslund, f. 1965
13. Kari Silvana Wara, f. 1963
14. Liv Johanne Kvien, f. 1952
15. Steinar Ludvig Salo, f. 1954
16. Ruth Uhlving, f. 1954
 

Felleslista:

1. ELI-MAY GRØNLUND (kumulert), f. 1949
2. RANDI VIKEN NILSEN (kumulert), f. 1988
3. Tor-Arne Isaksen, f. 1986
4. Bjarne Josefsen, f. 1949
5. Trond Roger Isaksen, f. 1980
6. Atle Jensen, f. 1944
7. Hedvig Steinsvik, f. 1987
8. Kathrine Isaksen, f. 1984
9. Hanne Synnøve Fjellstad, f. 1969
10. Bodil Bakkehaug, f. 1973

Valget holdes samtidig med det offentlige valget, 8. og 9. september.

Tilbake