Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Ledig stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener


Har du klokt hode, flinke hender og et varmt hjerte? Kan du tenke deg en jobb hvor du får bruke hele deg? Kanskje skal du da vurdere å bli vår neste kirkegårdsarbeider/kirketjener.

 

 

Nordreisa sokn har ansvar for gravlundene og kirkebyggene i Rotsund, Oksfjord og på Storslett. Staben består av kirkeverge, kantor, to stillinger som kombinert kirkegårdsarbeider/kirketjener, trosopplærer og sekretær. Vi har nye, fine kontorlokaler og garderobefasiliteter i 2. etasje i Kirkebakken-bygget.

 

Vi har nå ledig stilling som kombinert kirkegårdsarbeider/kirketjener i 100 % fast stilling. Stillingen innebærer 35,5 t/uke med arbeid hver annen helg.

 

Arbeidsoppgaver:

·         Daglig drift og vedlikehold av gravlunder og kirkebygg

·         Vedlikehold av maskinpark

·         Tilrettelegging og deltakelse under gudstjenestelige handlinger

·         Annet forefallende arbeid

 

For stillingen stilles det krav om førerkort  kl T og BE, og maskinførerbevis er ønskelig. I tillegg ser vi etter:

·         Erfaring fra liknende arbeid

·         Evne til selvstendig arbeid

·         Evne til å møte medmennesker både i glede og i sorg

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

·         En interessant, variert og meningsfull arbeidshverdag

·         Et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer

·         Lønn etter tariff i kirkelig sektor

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Gerd H. Ege, tlf 907 36916. Søknad med CV sendes til post@nordreisasokn.no innen 8. mai.

Tilbake