Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Resultat av menighetsrådsvalget 2015Ved årets kirkevalg var Nordreisa en av de svært få menighetene i Den norske kirke som hadde mer enn én valgliste.

Hos oss var det «Felleslista» og lista «Kirken for alle» som stilte. 
De samme grupperingene stilte også til valg i 2011. Oppslutningen om valget den gang var på 28 % eller vel det dobbelte av landsgjennomsnittet.

Denne gangen var det like god oppslutning som sist (1021 avgitte stemmer mot 1015 sist) fra de i alt 3670 stemmeberettigete i soknet.

Etter opptellinga er det klart at det nye menighetsrådet vil være sammensatt av to representanter fra «Felleslista» (39 % av stemmene) og fire fra «Kirken for alle» (61 %); det samme som i inneværende periode.

Følgende faste medlemmer er valgt:

1.    mandat, Olaf Hunsdal                       (Kfa)

2.    mandat, Eli-May Grønlund              (Fl)     

3.    mandat, Anne Grethe Eng                 (Kfa)

4.    mandat, Oddbjørn Johansen             (Fl)

5.    mandat, Roy Henry Hansen             (Kfa)

6.    mandat, Tore Konrad Elvestad         (Kfa)


De fem varamedlemmene for hver gruppe er:

«Felleslista»: 1. Tor-Arne Isaksen, 2. Randi Viken Nilsen, 3. Miriam Bakkehaug Karlsen, 4. Værna Lise Viken og 5. Svein Holger Vangen.

«Kirken for alle»:
1. Marit Rundhaug, 2. Elin Kaasen, 3. Mona Lene Solvang, 4. Ayantu T. Abaya og 5. Hilde Skår Bjørklund.

Det er på sin plass å takke alle som var villige til å stille som kandidater på de to listene ved valget; og også alle frivillige valgmedarbeidere i soknets sju stemmekretser.

16. september 2015

Olaf Hunsdal
(leder av valgstyret)

Tilbake