Våre aktiviteter


Dåpsskole

Hver høst arrangerer vi dåpsskole for 1. klassinger. Da fyller vi Kirkebakken menighetshus med livlige seksåringer og lærer om dåpen, leser og snakker om bibeltekster. Selvfølgelig har vi tid til tegning, sang og felles undring og koser oss over et mellommåltid med frukt. Sammen deltar vi på en familiegudstjeneste der 6-åringene pynter kirka med egne tegninger og opptrer med sang før de får utdelt sin 6-årsbok.

Babysang

Babysang er for babyer opp til et år. Søsken er hjertelig velkommen. Vi synger kjente og ukjente salmer, kjære barnesanger og foreldrene deler sanger de bruker hjemme.

Lys våken

Lys våken er et tiltak der alle som fyller 11 år inneværende år inviteres til å være med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag i advent. Navnet Lys våken handler ikke om at vi skal være våkne hele natta, men at vi skal være våkne for det som skjer i oss og rundt oss. Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre og oss selv. Vi møtes lørdag og blir kjent med hverandre gjennom lek, dramatisering, matlaging, formingsaktiviteter og får være med på lysvandring og bønneverksted. Søndagen er vi med og arrangerer en gudstjeneste.

Hverdgsklubb 6-9 år

Her blir vi kjent med kirka, oss selv og hverandre gjennom sosialt og skapende fellesskap. Vi varierer innholdet fra år til år i en fireårsperiode med forskjellige temaer.

Hverdagsklubb 10-13 år

På hverdagsklubb har vi forskjellige temaer fra år til år. Fra julespillet Gabrielle som handler om en engel som alltid kommer for sent, til at vi bla fordyper oss i livet langs Reisaelva - før og nå. Vi skal lære om troen vår og Bibelen og skape interesse for bibellesing, språk i Bibelen og språk i Nord-Troms.

Høsttakkefest

Her fokuserer vi på det jorda gir oss og takker for det, vi reflekterer over rettferdig fordeling av ressursene. Sammen deltar vi i en gudstjeneste.

Småbarnssang

Her synger vi sammen og blir kjent med de andre barna mellom ett og fire år. Ta med deg mamma eller pappa eller en annen voksen dere kjenner godt. Vi samler barn og voksne i en ring og koser oss i lag.  Dere får lære nye salmer og barnesanger og vi synger sanger og salmer dere kjenner fra før. Før vi går hjem spiser vi frukt og får anledning til å prate og leke litt. Vi avslutter sangtreffene med å delta på en gudstjeneste i kirka.

4 års bok

Det året du fyller 4 år inviterer vi deg til familiegudstjeneste i kirken. Under gudstjenesten gir vi deg en bok som heter ”Min kirkebok”. Det er mange flotte tegninger i boken, noen bibelfortellinger og mange fine barnesanger du kan lære.

Duplotreff med Barabbas

Dette er et påskearrangement for 5- åringer der vi er sammen og ser Barabbashistorien på storskjerm og har aktiviteter med duploklosser etterpå. Vi synger og spiser frukt i lag og alle inviteres å være med på familiegudstjenesten i påsken.

 

Til de fleste av våre arrangementer trenger vi frivillige hjelpere, så har du tid og lyst å være med så ta gjerne kontakt med Hilde  (970 66 638) eller noen andre på kirkekontoret.

Tilbake