Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Siste nytt fra Oksfjord kapellforening


Oksfjord kapellforening fortsetter sitt utrettelige arbeid med å pusse opp og videreutvikle Oksfjord/Straumfjord kapell. Les mer om hva som har skjedd i 2017!

 

Hurra! Omsider er klokketårnet ved Oksfjord og Straumfjord kapell ferdig malt. Det tok noen år lenger enn den nødvendige tørkeperioden for impregnert materiale. Høydeskrekk, dårlig værforhold når det egentlig var planlagt å gjøres og sykdom har spilt inn på forsinkelsen. Men omsider er malejobben fullført. Bjarne Josefsen var utrolig grei å låne oss lift i 4 dager, og Bjørn Bjørnnes utførte arbeidet. I samme slengen malte Bjørn korset oppå taket av kapellet og flaggstanga. Tusen takk til Bjørn og Bjarne!

Innendørs på kapellet har det også foregått malearbeid i sommer. Ved arbeidet på det nye handikaptoalettet og det andre toalettrommet var det vanskelig å få tak i noen å male. Mange var opptatt med annet, var bortreist akkurat da eller plaget med sykdom. Heldigvis var Rune Bjerkli villig til å stille opp, og dermed fikk vi også dette prosjektet i havn. Tusen takk også til deg, Rune!

Oksfjord kapellforening har en stund hatt kronerulling for å samle inn penger til de nye stolene i kapellet. Til sammen er det gitt kr 57 950,- Det er et kjempeflott bidrag, og vi er utrolig takknemlige! Stolene kostet kr 147 642,75 inkl. mva, så det resterende beløpet har vi dekket med inntekter fra arrangement, lotteri og grasrotandelen.

Det er stadig behov for midler til arbeidet vi ønsker å utføre i og utenfor kapellet. Selv om vi nå har satt en sluttstrek for kronerullinga, er det selvfølgelig ennå mulig å bidra økonomisk hvis du har lyst. Du kan da benytte konto 4740 11 34286. Vi holder også på å ordne en egen Vipps-konto til kapellforeninga. Den er dessverre ikke klar, men vi vil komme tilbake til dette.

 

Vennlig hilsen Oksfjord kapellforening

v/ nestleder Marit Isaksen og leder Linda Odland Olsen

Tilbake