Dåpskannen i Nordreisa kirke


Ny dåpskanne i Nordreisa kirke

Den nye dåpskannen

Fra venstre: Sokneprest Julie Schjøth-Jovik, kirkeverge Annveig Jenssen, ordfører Hilde Nyvoll og leder i kirkeforeningen Eli-May Grønlund

Dåpen er fra gammelt av utrolig viktig i Nord-Troms, enten det å få bære et lite barn til kirken eller ved hjemmedåp.  Dåpen er grunnleggende som sakrament, en hellig handling, og er noe av det aller viktigste som skjer i kirken. Den står sterkt både i den lokale kulturen og i kirken. Det er høytidelig og vakkert å bære et barn fram til dåpen, og det å ha et flott dåpsfat og dåpskanne betyr mye. Det er med stor glede vi døper både barn og voksne, og dåpskanna vil være til glede for bygda vår i mange generasjoner fremover. 

Den gamle kannen, «Rebekkakrukken» var vanlig i andre halvdel av 1800-tallet og utover 1900-tallet, og rundt om i kirkene ble de brukt til nattverdvin eller dåpsvann. 

I kirkeregnskapene står de ofte oppført som «saakaldte Rebekkakrukker til Brug ved Altergangen» eller «Altermugge». Dette har vært bruksgjenstander som det hendte at gikk i stykker, i motsetning til sølv- og tinnkannene, men de var både enklere og billigere å få tak i. De ble masseprodusert, og ifølge Egersunds Fayancefabrikks varekatalog fra 1931 kostet de fra 30 til 60 kroner for ti stykker. Bruken har endret seg noe, fra å være til nattverdvin og dåpsvann til å kun være for dåpsvann. 

 

I Nordreisa kirke har «Rebekkakrukken» gjort sin tjeneste i mange, mange år. Den ble dessverre knust ved et uhell i desember 2023. Skaden ble meldt forsikringsselskapet som erstatter ny. Nordreisa kirkelige fellesråd har vedtatt innkjøp av ny kanne i sølv. For å holde driftskostnadene så lav som mulig har Nordreisa sokn forholdsvis høye egenandeler når det gjelder forsikring av inventar og utstyr. Egenandelen på kannen er kr. 25 000, og den er sponset av ordfører Hilde Nyvoll med kr. 15 000 fra ordførerpotten og Nordreisa kirkeforening ved Eli-May Grønlund med kr. 10 000. Vi er glade for at vi nå har fått en ny dåpskanne i sølv. Takk til kommunen v/ordfører og kirkeforeningen for bidraget. 

Den nye dåpskannen

Den nye dåpskannen i sølv med siselert due.

Den gamle dåpkannen

Den gamle dåpkannen, Rebekkakrukken, som dessverre ble knust i 2023.

Dåpskanne

Døpefonten

Dåpskannen ble tatt i bruk for første gang 14.april 2024, da det var 4 dåpsbarn i Nordreisa kirke. 

Tilbake