Overtakelse av det nye driftsbygget ved Nordreisa gravlund – Raisin hautuumaa – Ráissa hávdeeanan


Torsdag 23. november 2023 kunne ordfører Hilde Anita Nyvoll på vegne av kommunen overrekke nøklene til det flunkende nye driftsbygget til kirkeverge Annveig Jenssen. Nordreisa sokn overtok dermed det flotte nye bygget ved den vakre Nordreisa gravlund. Flere tok seg tid til å overvære overtakelsen, som ble feiret med kake, taler og nydelige musikalske innslag. Til stede var blant annet kommunedirektøren, prosjektlederne, entreprenører, prosten, soknepresten, menighetsrådet og øvrig menighetsstab. Det gjenstår mye arbeid i flytteprosessen, men kirkegårdsarbeiderne Mats Årsjø og Kai Øystein Olsen ser veldig frem til arbeidsdager med mye større arbeidplass og bedre fasiliteter det nye bygget medfører.
Kirkeverge Annveig Jenssen og ordfører Hilde Anita Nyvoll


Musikalsk innslag av Peter Vang og Karete Samuelsen


Festkake for anledningen


Den nye vaskehallen duket for fest


Stor ny garasjehall

Tilbake