Resultat kirkevalg 2023


Stemmene for menighetsrådsvalget er opptalt.

Kirkevalget 2023 er gjennomført og stemmene for menighetsrådsvalget er opptalt. Det ble registrert en valgdeltakelse på 26% for Nordreisa sokn.

Her er kandidatene som er valgt inn som nytt menighetsråd.

Medlemmer

Marit Bråstad Johannessen (Folkekirkelista) - 807 stemmer

Tor-Arne Isaksen (Felleslista) - 292 stemmer

Tore Yttregaard (Folkekirkelista) - 734 stemmer

Olaf Hunsdal (Folkekirkelista) – 732 stemmer

Ida-Cecilie Aronsen (Folkekirkelista) – 731 stemmer

Eli-May Grønlund (Felleslista) – 284 stemmer  


Varamedlemmer

Randi Viken Nilsen (Felleslista) – 274 stemmer

Davida Olsen (Felleslista) – 272 stemmer

Torstein Evald Johan Hansen (Felleslista) – 268 stemmer

Marit Nordgård Rundhaug (Folkekirkelista) – 722 stemmer

Margit Giæver Marvik (Folkekirkelista) – 718 stemmer

Ruth Uhlving (Folkekirkelista) – 709 stemmer

Anne Lise Gamst Enoksen (Folkekirkelista) – 707 stemmer

Birk Nordland Mikalsen (Folkekirkelista) – 686 stemmer

Tilbake