PåTår


Vi ønsker at Påtår skal være en inkluderende, sosial og menighsfull møteplass for voksne.

Påtår er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet.

Se ellers plakater og kalenderen på nettsiden.

 

 

 

Tilbake