Kirkevalget 2023


Kunngjøring av endelige valglister menighetsråd.

Med dette kunngjør Nordreisa sokn i Den norske kirke følgende kandidater til menighetsrådsvalg 11.september på Nominasjonskomiteens liste.

Les mer om kirkevalget på kirkevalget.no.

Tilbake