Minnegudstjeneste 2022


Den første søndagen i november er Allehelgensdag. Det er en tid på året hvor vi gjerne minnes de som vi har mistet, tankene går til de vi har stått nær. 

Vi vil derfor invitere til en minnegudstjeneste i Nordreisa kirke torsdag 17. november kl. 18.00.  

  

Denne kvelden vil være en vandring i sorgens landskap.  Gjennom salmer og musikk, andakt og bønner, lesninger og dikt, vil vi minnes de som vi har fulgt til graven.  Slik ønsker vi at det skal være en kveld både til stille ettertanke, trøst og håp.  

  

I gudstjenesten blir det navneopplesning av de som er jordfestet siste år. Det vil også bli anledning til lystenning.  

Tilbake