Insettelse for ny prost


Søndag 13. februar klokken 17.30

 

Søndag 13. februar klokken 17.30 inviterer vi til innsettelsesgudstjeneste for ny prost i Nordreisa kirke.

 

Svenn Arne Nielsen startet formelt i tjenesten som prost i slutten av januar, og blir innsatt i tjenesten på søndag av biskop Olav Øygard. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på kirkebakken.

 

Vi ønsker Svenn Arne lykke til i sin nye stilling, og ser frem til å arbeide sammen med ham.

Tilbake