PåTår


TirsdagsPåtår er en møteplass for voksne som er hjemme på dagtid. 

Det er et samarbeid mellom Nordreisa Røde Kors, Nordreisa bibliotek, demensforeningen i Nordreisa og Nordreisa menighet.

Her er høstprogrammet 2022:

Tilbake