Informasjon om gudstjenester i juletiden


Oversikt over gudstjenestene fra jul til nyttår, og informasjon om smittetiltak.

 

Som følge av nye smitteverntiltak har vi også i år måttet ha påmelding til julaftensgudstjenestene. Tiltakene krever at vi bruker munnbind i tilfeller hvor én meters avstand ikke er mulig - det vil si når vi går inn og ut av kirkene, og en makskapasitet på 50 mennesker.

Under står oversikten over gudstjenestene og eventuell annen informasjon.

 

Nordreisa kirke

  • 24.12.21 - kl. 12.00 - Julaftensgudstjeneste (fullt)
  • 24.12.21 - kl. 14.00 - Julaftensgudstjeneste (fullt) Strømmes til institusjonene på Storslett
  • 24.12.21 - kl. 16.00 - Julaftensgudstjeneste (fullt) Strømmes av Jørn Holm og kan sees her!
  • 25.12.21 - kl. 11.00 - Høytidsgudstjeneste
  • 31.12.21 - kl. 17.00 - Høymesse med skriftemål

 

Rotsund kapell

  • 24.12.21 - kl. 14.00 - Julaftensgudstjeneste (fullt)
  • 26.12.21 - kl. 11.00 - Høytidsgudstjeneste

 

Oksfjord og Straumfjord kapell

  • 24.12.21 - kl. 16.00 - Julaftensgudstjeneste (ledige plasser)
  • 25.12.21 - kl. 16.00 - Høytidsgudstjeneste

 

 

Tilbake