Bispevisitas i Nordreisa sokn: De tre stammers møte


7. til 9. og 12. september 2021

Bispevisitas i Nordreisa sokn 7. til 9. og 12. september 2021: De tre stammers møte  

 

I september 2021 er det bispevisitas i Nordreisa sokn, og Nord-Hålogaland biskop Olav Øygard kommer på besøk. Tema for denne visitasen er de tre stammers møte, med fokus på samisk, kvensk og norsk kultur og identitet i Nordreisa sokn. 

Formålet med en bispevisitas er å støtte, inspirere og veilede menigheten og ansatte, og å gjøre kirkens nærvær synlig i lokalsamfunnet.  

Ved visitasen vil biskopen delta i møter med menighetsråd, fellesråd og kirkelig stab. Biskopen vil også være med på møte med skoleledelsen, helseledelsen og kommunen, møte med de læstadianske forsamlingene og han vil delta på skolegudstjeneste. 

Det vil være noen arrangementer som er åpent for alle disse dagene: Torsdag 9. september er det fagmøte på Halti kvenkultursenter. Tema for fagmøtet er: Hvordan kan kirken og menigheten bidra til å løfte og styrke samisk og kvensk kultur og identitet?  

Søndag 12. september er det visitasgudstjeneste i Nordreisa kirke kl. 11.00. Etterpå er det visitasforedrag v / biskopen og enkel servering. Alle er velkommen til å feire gudstjeneste. 

Vi ønsker biskopen velkommen til Nordreisa menighet, og ser fram til å være sammen disse dagene. 

 

Hilsen  

 

Sokneprest Julie Schjøth-Jovik 

 

 

 

Tilbake