Alle rettigheter 2020 Nordreisa kirkelige fellesråd

Nytt menighetsblad


Vi gleder oss over å kunne presentere årets andre utgave av menighetsbladet!

 

I løpet av det siste året har det dukket opp mange nye ansikter på kirkekontoret, og vi gir dere en presentasjon av disse. Ved inngangen til advent og julehøytid byr vi også på biskopens juleandakt - selvsagt på tre språk. Våre faste spalter er selvsagt også med.

Bladet finner du her

God lesning!

Tilbake