Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Godkjente lister til bispedømmerådsvalget 2019


Til valget av leke medlemmer til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og utsendinger til Kirkemøtet er det tre lister å velge mellom; Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista og Åpen folkekirke.

 

De ulike listene har følgende kandidater:

Bønnelista

1. HANNE BRAATHEN (kumulert)
2. CHRISTER SOLLIE (kumulert)
3. Mona Henriksen
4. Truls Olufsen-Mehus
5. Alexander Nilsen
6. Ragnhild Rasmussen
7. Lars Juhani Vasara
8. Arnhild Andreassen

Nominasjonskomiteens liste

1. Marta Kristine Ims
2. Jan Henning Pettersen
3. Håkon Norbye
4. Vibeke Rieber Danielsen
5. Ole-Johan Rødvei
6. Rolf Magne Hansen
7. Mette-Marit Sørem Granerud
8. Hans Mathias Ellingsen
9. Sigrid Karine Paulsen
10. Erlend Welander
11. Oddgeir Sølvfæstersen
12. Tone Edwards
13. Ole Kvien Vorhaug
14. Silje Bjørkås Henriksen
15. Hanne Karin Vang

Åpen folkekirke

1. KAI KROGH (kumulert)
2. TOVE KAROLINE KNUTSEN (kumulert)
3. Siri Broch Johansen
4. Tone Merete Persen
5. Ivar Vik
6. Michael Andre Frostmo
7. Christel B. Eriksen
8. Marius Storvik
9. Toril Dybdal
10. May-Eldrid Hanssen
11. Berit Luise Utsi
12. Oda Mortensen
13. Olaf Hunsdal
14. Bernhard Sætre
15. Kari Helene Skog

Les mer om de enkelte kandidatene på http://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Diocese/?unitId=974764946

Tilbake