Alle rettigheter 2019 Nordreisa kirkelige fellesråd

Menighetens årsmøte 19. april 2015


Etter høymessen 19. april i Nordreisa kirke avholdes menighetens årsmøte for 2014.

 

Menighetsrådet inviterer til en enkel kirkekaffe og gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2014. Den kan også leses her.

Tilbake