Kontakt kirkekontoret

Ekspedisjonstid for Nordreisa kirkekontor er 

mandag - fredag kl. 10-14, tlf. 77 58 82 30

e-post: post@nordreisasokn.no

Post:

Nordreisa sokn
Lundevegen 3
9151 Storslett

 

Normalt er noen av oss på kontoret hver dag innenfor vanlig kontortid, så bare ring eller stikk innom hvis du er i nærheten. Men mellom 1000 og 1400 kan du være trygg på at du kommer til åpne dører og får hjelp.  

Kirkekontoret er lokalisert i 2. etg. i Kirkebakken-bygget ved siden av Nordreisa kirke (markert 1 i kartet):

Staben på kirkekontoret:
                  Prost Hans Erik Schjøth
Tlf. 77 58 82 32 / 988 52 939
e-post: hans.erik.schjoth@nordreisa.kommune.no
 
   Vikarierende sokneprest Torbjørn Fink
Tlf. 77 58 82 34/900 47 616 
e-post: tf546@kirken.no
 
 

 Prostiprest Vakant
Tlf. 

e-post: 

   Kirkeverge Gerd  H. Kristiansen
Tlf. 77 58 82 31 / 907 36 916
e-post: gerd.kristiansen@nordreisa.kommune.no 

 
   Sekretær Ann-Peggy Mikalsen
Tlf. 77 58 82 30 
e-post: ann.peggy.mikalsen@nordreisa.kommune.no
 
   Kantor Peter Vang
Tlf. 77 58 82 35  / 908 70 608 (send SMS utenom kontortid)
e-post: peter@nordreisasokn.no
 
   Kirketjener Mats Årsjø
Tlf. 907 36 776
 
   Kirketjener Per-Håvard Steinsvik
Tlf. 936 73 948
 
   Trosopplærer Wenche Offerdal
Tlf. 77 58 82 36 / 941 66 053
e-post: wenche@nordreisasokn.no
 
   Menighetsrådets leder Olaf Hunsdal
Tlf. 922 05 611