Vi bruker betegnelsen Oksfjord og Straumfjord kapell, selv om det formelt sett har status som bedehuskapell. Bygget er ikke vigslet. Bygget er opprinnelig en tyskerbrakke fra andre verdenskrig, men ble flyttet til Oksfjord og innredet som bedehus og tatt i bruk i 1959 av den læstadianske menigheten. Soknet benyttet i alle år bedehuset til sine gudstjenester i bygda.

1. juli 2000 overtok Nordreisa sokn bedehuset, og eier og drifter bygget med uunnværlig støtte fra kapellforeninga. Siden overtakelsen har kapellforeninga renovert huset utvendig, men også fornyet kjøkkenet og kjøpt nytt orgel til kapellet - for å nevne noe. Kapellforeninga byr også på kirkekaffe etter gudstjenestene.

 

    

 

O      

Gudstjenester
Høymesse v/J.E.Westen. Offer til Bibelselskapet. Kirkekaffe 28.01.18 18:00
Familiegudstjeneste v/J.E.Westen. Utdeling av 4-årsbok. Offer til menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni. 25.02.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/Fink 18.03.18 11:00

Høymesse v/J.E.Westen. Offer til Bibelselskapet. Kirkekaffe

28.01.2018 18:00

Untitled

 

Familiegudstjeneste v/J.E.Westen. Utdeling av 4-årsbok. Offer til menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni.

25.02.2018 11:00

Untitled

 

Høymesse med skriftemål v/Fink

18.03.2018 11:00