Kommende hendelser i soknet
Høymesse v/J. Johnsen. Offer. Nordreisa kirke 29.07.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/J. Johnsen. Offer Oksfjord og Straumfjord kapell 05.08.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/J. Johnsen. Offer Storvik Grendehus 05.08.18 17:00
Stevnegudstjeneste v/T. Fink. Offer Nordreisa kirke 19.08.18 11:00
Familiegudstjeneste v/T. Fink. Utdeling av 6-årsbok. Offer Rotsund kapell 26.08.18 11:00
Familiegudstjeneste v/Mikael Bruun. Utdeling av 6-årsbok. Offer. Nordreisa kirke 02.09.18 11:00
Høymesse v/M. Bruun. Offer. Bergmo bedehus 02.09.18 17:00
Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Utdeling av 6-årsbok. Offer Oksfjord og Straumfjord kapell 09.09.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer Nordreisa kirke 16.09.18 11:00
Høymesse v/M. Bruun. Offer Havnnes grendehus 16.09.18 15:30
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 19.09.18 18:00
Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Konfirmantpresentasjon. Offer. Rotsund kapell 23.09.18 11:00
Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Konfirmantpresentasjon. Offer. Nordreisa kirke 30.09.18 11:00
Familiegudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Offer Oksfjord og Straumfjord kapell 07.10.18 11:00
Høymesse v/M. Bruun. Offer. Nordreisa kirke 14.10.18 11:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 17.10.18 18:00
Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer. Rotsund kapell 21.10.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer. Nordreisa kirke 28.10.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer Havnnes grendehus 28.10.18 15:30
Høymesse med skriftemål. Offer Oksfjord og Straumfjord kapell 04.11.18 11:00
Høymesse v/M. Bruun. Offer Nordreisa kirke 11.11.18 11:00
Høymesse v/M. Bruun. Offer. Storvik Grendehus 11.11.18 17:00
Høymesse v/M. Bruun. Offer Rotsund kapell 18.11.18 11:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 21.11.18 18:00
Familiegudstjeneste. Offer Nordreisa kirke 25.11.18 11:00
Familiegudstjeneste. Offer. Storvik Grendehus 25.11.18 17:00

Høymesse v/J. Johnsen. Offer.

29.07.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Nytt orgel i Rotsund kapell

Høymesse med skriftemål v/J. Johnsen. Offer

05.08.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Utvidet parkering ved Oksfjord/Straumfjord kirkegård

Høymesse med skriftemål v/J. Johnsen. Offer

05.08.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Kirkens Nødhjelp

Stevnegudstjeneste v/T. Fink. Offer

19.08.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Ringeanlegg til Nordreisa kirke

Familiegudstjeneste v/T. Fink. Utdeling av 6-årsbok. Offer

26.08.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Ringeanlegg til Nordreisa kirke

Familiegudstjeneste v/Mikael Bruun. Utdeling av 6-årsbok. Offer.

02.09.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Ungdom i Oppdrag

Høymesse v/M. Bruun. Offer.

02.09.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Okhaldunga

Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Utdeling av 6-årsbok. Offer

09.09.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni

Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer

16.09.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Kirkeforeningen

Høymesse v/M. Bruun. Offer

16.09.2018 15:30

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni

Kirkeforening

19.09.2018 18:00

Untitled

 

Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Konfirmantpresentasjon. Offer.

23.09.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni

Familiegudstjeneste v/M. Bruun. Konfirmantpresentasjon. Offer.

30.09.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Menighetens arbeid med trosopplæring og diakoni

Familiegudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Offer

07.10.2018 11:00

Untitled

Offerformål: TV-aksjonen - Kirkens Bymisjon

Høymesse v/M. Bruun. Offer.

14.10.2018 11:00

Untitled

Offerformål: TV-aksjonen - Kirkens Bymisjon

Kirkeforening

17.10.2018 18:00

Untitled

 

Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer.

21.10.2018 11:00

Untitled

Offerformål: TV-aksjonen - Kirkens Bymisjon

Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer.

28.10.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Ringeanlegg til Nordreisa kirke

Høymesse med skriftemål v/M. Bruun. Offer

28.10.2018 15:30

Untitled

Offerformål: TV-aksjonen - Kirkens bymisjon

Høymesse med skriftemål. Offer

04.11.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Ringeanlegg til Nordreisa kirke

Høymesse v/M. Bruun. Offer

11.11.2018 11:00

Untitled

Stefanusalliansen

Høymesse v/M. Bruun. Offer.

11.11.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Stefanusalliansen

Høymesse v/M. Bruun. Offer

18.11.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Stefanusalliansen

Kirkeforening

21.11.2018 18:00

Untitled

 

Familiegudstjeneste. Offer

25.11.2018 11:00

Untitled

Offerformål: Trosopplæring og diakoni

Familiegudstjeneste. Offer.

25.11.2018 17:00

Untitled

Offerformål: Trosopplæring og diakoni