Kommende hendelser i soknet
Høymesse med skriftemål v/Fink Oksfjord og Straumfjord kapell 18.03.18 11:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 21.03.18 18:00
Ungdomsforsamling Kirkebakken, lillesalen 22.03.18 19:00
Familiegudstjeneste v/Fink. Offer. Nordreisa kirke 25.03.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/Fink. Nordreisa kirke 29.03.18 20:00
Pasjonsgudstjeneste v/Fink Nordreisa kirke 30.03.18 20:00
Påskenattsmesse v/Thomassen Nordreisa kirke 31.03.18 22:00
Høytidsgudstjeneste v/Fink Nordreisa kirke 01.04.18 11:00
Høytidsgudstjeneste v/Fink Oksfjord og Straumfjord kapell 01.04.18 17:00
Høytidsgudstjeneste v/Fink Rotsund kapell 02.04.18 11:00
Høymesse med skrifte v/Fink Oksfjord og Straumfjord kapell 08.04.18 11:00
Ungdomsforsamling Kirkebakken, lillesalen 11.04.18 19:00
Høymesse med skriftemål v/Fink Nordreisa kirke 15.04.18 11:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 18.04.18 18:00
Salmekveld på Kirkebakken Kirkebakken, storsalen 19.04.18 19:30
Høymesse med skriftemål v/Westen Rotsund kapell 22.04.18 11:00
Familiegudstjeneste v/Fink Nordreisa kirke 29.04.18 11:00
Høymesse med skriftemål v/Fink (Havnnes) 29.04.18 15:30
Ungdomsforsamling Kirkebakken, lillesalen 02.05.18 19:00
Torsdagsklubb Kirkebakken, storsalen 03.05.18 18:00
Kirkeforening Kirkebakken, storsalen 23.05.18 18:00
Torsdagsklubb Kirkebakken, storsalen 14.06.18 18:00

Høymesse med skriftemål v/Fink

18.03.2018 11:00

Kirkeforening

21.03.2018 18:00

Ungdomsforsamling

22.03.2018 19:00

Untitled

Kontaktperson: Oddbjørn Johansen, tlf 41497339

Familiegudstjeneste v/Fink. Offer.

25.03.2018 11:00

Høymesse med skriftemål v/Fink.

29.03.2018 20:00

Untitled

Offer til Kirkens Bymisjon

Pasjonsgudstjeneste v/Fink

30.03.2018 20:00

Påskenattsmesse v/Thomassen

31.03.2018 22:00

Høytidsgudstjeneste v/Fink

01.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Kirkens Nødhjelp

Høytidsgudstjeneste v/Fink

01.04.2018 17:00

Untitled

Offer til Kirkens Nødhjelp

Høytidsgudstjeneste v/Fink

02.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Kirkens Nødhjelp

Høymesse med skrifte v/Fink

08.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Kapellforeningen

Ungdomsforsamling

11.04.2018 19:00

Untitled

Kontaktperson: Oddbjørn Johansen, tlf 41497339

Høymesse med skriftemål v/Fink

15.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Kirkeforeningen

Kirkeforening

18.04.2018 18:00

Salmekveld på Kirkebakken

19.04.2018 19:30

Høymesse med skriftemål v/Westen

22.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Kapellforeningen

Familiegudstjeneste v/Fink

29.04.2018 11:00

Untitled

Offer til Laget NKSS

Høymesse med skriftemål v/Fink (Havnnes)

29.04.2018 15:30

Untitled

Offer til Redd Barna

Ungdomsforsamling

02.05.2018 19:00

Untitled

Kontaktperson: Oddbjørn Johansen, tlf 41497339

Torsdagsklubb

03.05.2018 18:00

Untitled

Kontaktperson Verna Viken, tlf 93088032

Kirkeforening

23.05.2018 18:00

Torsdagsklubb

14.06.2018 18:00

Untitled

Kontaktperson Verna Viken, tlf 93088032