Trosopplærer søkes!

Et varmt og brennende hjerte for barn og unge?
Nordreisa sokn har ledig vikariat som trosopplærer i inntil 30 % fra dags dato til 15.6.19.

Vi søker deg som trives sammen med barn, som liker å formidle, og som vil være med å skape arenaer for utøvelse og formidling av kristen tro og tradisjon for barn og unge i aldersgruppen 0-14 år.

Som trosopplærer får du organisatorisk og praktisk ansvar for gjennomføringen av soknets ulike trosopplæringstiltak, herunder baby- og småbarnssang, Hverdagsklubb, Duplotreff, Lys Våken m.m. Du kan dra nytte av eksisterende planverk, men får samtidig stor frihet til å finne en metodikk som passer for deg. Det er også stor fleksibilitet i arbeidstidspunkter.

Jobben krever stor grad av selvstendighet, men du kan regne med gode støttespillere i sokneprest, kantor og trosopplæringskoordinator.

Vi søker deg som har:
- Evne til å knytte god kontakt med barn
- Gode formidlingsegenskaper
- Høy grad av selvstendighet, men også gode samarbeidsevner
- God kjennskap til kristen tro og tradisjon

Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

For stilingen kreves det medlemskap i Den norske kirke, og det må kunne framvises gyldig politiattest. 

Lurer du på noe vedrørende stillingen? Kontakt trosopplæringskoordinator Ann-Peggy Mikalsen på tlf 77588230 eller kirkeverge Gerd H. Ege på tlf 90736916.
Søknad sendes post@nordreisa.sokn.no innen 16. september 2018

print