Gudstjenester i september

2. september:        Familiegudstjeneste i Nordreisa kirke kl. 11.00.
                              Utdeling av 6-årsbok

                              Høymesse på Bergmo bedehus kl 17.00

 

 

16. september: Høymesse med skriftemål i Nordreisa kirke kl. 11.00.

                         Familiegudstjeneste i Oksfjord/Straumfjord kapell kl 17.00.
                         Utdeling av 6-årsbok.

 

 

23. september: Familiegudstjeneste i Rotsund kapell kl. 11.00.
                         Konfirmantpresentasjon.

                         Ordinasjonsgudstjeneste i Nordreisa kirke kl 18.00
                         Ordinasjon av Julie Schjøth
                         Medvirkning fra biskop, prost m.fl.

 

 

30. september: Familiegudstjeneste i Nordreisa kirke kl. 11.00.
                         Konfirmantpresentasjon.

 

 

print