Ledig stilling som kirkeverge

Nordreisa kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100 % fast stilling med tiltredelse i september 2018.

Nordreisa kirkelige fellesråd er administrativt organ for Den norske kirke i Nordreisa (Nordreisa sokn).
Nordreisa sokn er ett av seks sokn som tilhører Nord-Troms prosti. Soknet har tre kirkebygg og tre kirkegårder. Kirkestaben består av prost (vakant), sokneprest (p.t besatt av vikar), kirkeverge, kantor, sekretær, to kirketjenere/gravere og trosopplærer. Kirkekontoret holder til i nye lokaler på Kirkebakken ved Nordreisa kirke.

Vi søker en kirkeverge med:

- Ledererfaring og god helhets- og økonomiforståelse
- Gode evner til kommunikasjon og samarbeid
- Evne til å jobbe strukturert og langsiktig
- Relevant høyskoleutdanning, gjerne innen økonomi/administrasjon
- Kjennskap til Den norske kirkes organisasjon, samt offentlig forvaltning
- Medlemskap i Den norske kirke

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig og engasjert arbeidsfellesskap.
Kirkevergen har følgende arbeidsoppgaver:

- Daglig leder for fellesrådets samlede virksomhet
- Arbeidsgiveransvar for fellesrådsansatte
- Ansvar for planlegging og økonomistyring
- Ansvar for drift og vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder
- Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter
- Sekretær og saksbehandler for fellesråd, menighetsråd og andre utvalg
- Annet forefallende arbeid etter behov

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til kirkeverge Gerd H. Kristiansen på tlf 907 36 916 eller fellesrådsleder Olaf Hunsdal på tlf 922 05 611.

Søknad med CV sendes på e-post til post@nordreisasokn.no eller til Nordreisa sokn, Lundevegen 3, 9151 Storslett innen 19. august,

print